Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine data

 1. Generelt
 2. Dataansvarlig for persondata
 3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger
 4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
 5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?
 6. Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
 7. Oversigt over vores behandling af personoplysninger
 8. Profilering
 9. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?
 10. Hvem udleverer vi personoplysningerne til?
 11. Ændring af integritetspolitikken
 12. Beskyttelsen af dine personoplysninger
 13. Dine rettigheder
 14. Cookies
 15. Kontaktoplysninger

 

Integritets- og markedsføringspolitik

1. Generelt

Denne integritets- og markedsføringspolitik (”integritetspolitik”) beskriver, hvordan Mesballe.dk , (”Mesballe”, ”vi”) indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personoplysninger.

1.1 Integritetspolitikken gælder, når Mesballe leverer tjenester og produkter i forbindelse med køb, serviceanmodninger og øvrig kontakt med Mesballe, såsom besøg på webstedet. Integritetspolitikken gælder også den behandling af personoplysninger, der sker, hvis du er indehaver af en Mesballe-konto (”kontoindehaver”).

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Med denne integritetspolitik vil vi vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov om beskyttelse af personoplysninger.

 

2. Dataansvarlig for persondata

Mesballe er dataansvarlig for Mesballes behandling af dine personoplysninger og har ansvaret for, at en sådan behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Mesballe er også dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis du er indehaver af en Mesballe-konto.

 

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger

3.1 For at du kan besøge vores websted, købe vores varer eller tjenester eller kontakte os for service eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Mesballe indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på Mesballes hjemmeside, benytter dig af Mesballes support, besøger Mesballes hjemmeside eller deltager i et event, som Mesballe arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med Mesballe. De oplysninger, der indsamles fra dig ved bookninger og køb, er nødvendige for, at du kan indgå aftaler med Mesballe, og for at Mesballe kan levere sine tjenester og tilbud.

 

4.Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

4.1 Til dig, som er kunde hos Mesballe

De personoplysninger, som Mesballe indsamler og behandler om dig i din egenskab af kunde, som gennemfører køb og bruger vores support-tjenester, er:

   Navn og identifikationsnummer (personnummer, national id eller organisationsnummer)

   Adresse

   Telefonnummer og e-mail

   Betalingsoplysninger

   Kundenummer

   Oplysninger om dine indkøb

 

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

5.1 Til dig, som er kunde hos Mesballe

Mesballe bruger dine personoplysninger til forskellige formål. Mesballe bruger primært dine personoplysninger til at:

   Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom gennemførelse af køb, fakturering og levering af support;

   Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice, såsom at besvare spørgsmål og rette forkerte oplysninger;

   Afgive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende Mesballes og udvalgte samarbejdspartneres varer og tjenester;

   Håndtere kundeforholdet og levere vores tjenester;

   Give dig relevante oplysninger og skræddersyede tilbud i nyhedsbreve og på webben;

   Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, for eksempel gennem kreditvurderinger;

   Forbedre vores kundetilbud, for eksempel gennem udvikling af tjenester, produkter og funktioner;

   Forhindre bedrageri og foretage risikohåndtering samt

   Følge gældende lovgivning, for eksempel regnskabslove.

Oplysningerne kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling med relation til køb af varer og tjenester.

 

6. Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

6.1 Mesballe baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række love. Dette lovgrundlag beskrives i dette afsnit.

6.2 Vi bruger blandt andet dine personoplysninger til at kunne opfylde aftalen med dig som kunde eller som kontoindehaver, som f.eks. til at gennemføre bookninger eller køb og til at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kontoindehaver som f.eks. gennem en forenklet administration og ordrehistorik. Med støtte i dette lovgrundlag bruger vi også oplysninger om dig som kontoindehaver, som f.eks. dine indkøb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Mesballe samt din interesse i vores tilbud og produkter, til at kunne opfylde vores forpligtelse til at give dig personlige tilbud.

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi foretager, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi foretager for at kunne sende tilbud til dig om vores varer og tjenester og for at kunne lave en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede indkøbsbeløb. Mesballe behandler ikke følsomme personoplysninger med støtte i en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør en profilering med støtte i en interesseafvejning.

6.4 I visse tilfælde kan Mesballe have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel den behandling af personoplysninger, som vi foretager for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

 

7. Oversigt over vores behandling af personoplysninger

Formål Retligt grundlag Kategorier af personoplysninger Opbevaringstid

For at administrere, udvikle og levere vores varer og tjenester og yde support Opfyldelse af aftale om køb (salgsbetingelser)

   Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

   Geografiske oplysninger

   IP-adresse, enhedsinformation, loginoplysninger

To år efter, at du sidst har været aktiv hos Mesballe, for eksempel ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice

For at sikre, at alle lovkrav efterleves, som f.eks. bogføringsloven Retlig forpligtelse

   Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

   Geografiske oplysninger

   IP-adresse, enhedsinformation, loginoplysninger

Så længe vi er forpligtede til at gemme oplysningerne iht. gældende lov

Til at markedsføre Mesballe og vores samarbejdspartneres eller koncernselskabers varer og tjenester via post, e-mail, telefon og SMS/MMS Interesseafvejning

   Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

   Geografiske oplysninger

   IP-adresse, enhedsinformation, loginoplysninger

To år efter, at du sidst har været aktiv hos Mesballe, for eksempel ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice

Til at administrere din kontoaftale, give dig mulighed for at få individuelt tilpassede tilbud samt muliggøre målrettet kommunikation via post, e-mail, telefon eller SMS/MMS

   Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

   Geografiske oplysninger

   IP-adresse, enhedsinformation, loginoplysninger Betalingsoplysninger

   Kundenummer

   Oplysninger om dine indkøb

 

8. Profilering

8.1 Mesballe kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er kontoindehaver. Hvis du er kontoindehaver, analyseres informationer om, hvordan du bruger vores web, om hvilke af vores varer, tjenester og tilbud du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vores events du har tilmeldt dig, oplysninger om dine indkøb og information om dit kontoforhold for at give dig tilbud, som vi tror passer til dig, og for at indbyde dig til events, som vi tror, du gerne vil med til.

8.2 Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger gennem profilering. Dette gør du ved at ringe til Mesballes kundeservice eller ved at kontakte dataprivacy@Mesballegroup.com. Når Mesballe har modtaget din indsigelse, vil Mesballe ophøre med at bruge dine personoplysninger til dette formål.

 

9. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

9.1 Dine personoplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne blev indsamlet til iht. denne integritetspolitik. Mesballe kan gemme oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at følge lovkrav eller for at beskytte Mesballes retlige interesser, f.eks. under en igangværende juridisk proces.

9.2 Mesballe gemmer oplysninger om kunder i højst 24 måneder fra det tidspunkt kunden sidst har gennemført køb eller på anden måde har interageret med Mesballe.

 

10. Hvem udleverer vi personoplysningerne til?

10.1 Mesballe kan udlevere dine oplysninger til tredjeparter, som f.eks. til Mesballes koncernselskab og andre samarbejdspartnere samt leverandører af kort- og kommunikationstjenester. Mesballe kan også udlevere dine oplysninger til virksomheder, som leverer tjenester til adresseopdateringer, for at sikre, at vi har de rigtige adresseoplysninger om dig.

10.2 De tredjeparter, som Mesballe udleverer oplysninger til eller på anden måde videregiver oplysninger til om en kunde eller kontoindehaver, må kun bruge oplysningerne med det formål at sælge og markedsføre Mesballes og Mesballes samarbejdspartneres og koncernselskabers tjenester og produkter eller med det formål at levere tjenester i forbindelse med Mesballes aftale med dig som kunde eller kontoindehaver. Hvis du har valgt at tegne en forsikring med os, kan personoplysninger også blive videregivet til forsikringsselskaber. Hvis du ansøger om en kredit ved køb af en vare eller tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til kreditoplysningsvirksomheder.

10.3 Personoplysninger kan desuden blive udleveret af Mesballe, hvis det kræves for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at beskytte Mesballes retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.4 Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke forinden har indhentet din tilladelse til det.

 

11. Ændring af integritetspolitikken

11.1 Mesballe har ret til når som helst at ændre integritetspolitikken. Mesballe vil med et rimeligt varsel underrette dig om ændringer af integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, er du berettiget til at opsige aftalen med Mesballe, inden den ændrede integritetspolitik træder i kraft. Du kan opsige aftalen ved at kontakte Mesballe. Kontaktoplysningerne finder du under punkt 15 nedenfor.

 

12. Beskyttelsen af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Mesballe har derfor iværksat de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. For eksempel gemmes alle oplysninger om kunder og kontoindehavere i en database, som er beskyttet via adgangskontrol og firewall.

 

13. Dine rettigheder

13.1 Mesballe er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning.

13.2 Mesballe vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som det konstateres er forkerte, ufuldstændige eller misvisende.

13.3 Du har ret til at anmode om

   Adgang til dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om et registerudskrift over vores behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til én gang pr. kalenderår, ved skriftlig underskrevet ansøgning, uden omkostninger at få et registerudskrift af, hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere oplysningerne er udleveret eller skal udleveres. Du har også ret til at få oplyst i registerudskriftet, hvor oplysningerne stammer fra, hvis ikke personoplysningerne er indhentet hos dig, forekomsten af automatiserede beslutninger (herunder profilering) samt den forventede periode, hvori oplysningerne vil blive gemt, eller de kriterier, som anvendes ved fastlæggelsen af denne periode. Du har desuden ret til at få oplysninger i registerudskriftet om dine øvrige rettigheder, som angives i dette punkt.

   Ændring af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.

   Sletning af dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Der kan dog findes lovkrav om, at vi ikke straks må slette dine personoplysninger, for eksempel i bogførings- og skattelovgivningen. Vi vil da ophøre med at behandle oplysningerne til alle andre formål end at følge lovgivningen.

   Begrænsning af behandling. Det indebærer, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om ændring iht. punkt 13.3 b). Mens oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem være begrænset.

13.4 Mesballe vil underrette hver enkelt modtager, som har fået udleveret personoplysningerne iht. punkt 10 ovenfor, om eventuelle ændringer eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandlingen af oplysninger.

13.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som udføres med støtte i en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, hvis der findes legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

13.6 Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en mail til dataprivacy@Mesballegroup.com. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine personoplysninger til et sådant markedsføringsformål.

13.7 Du har ret til at indgive eventuelle klager angående behandlingen af dine personoplysninger til datainspektionen.

 

14. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies. Du finder flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik.

 

15. Kontaktoplysninger

15.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker et registerudskrift. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

MESBALLE ApS

Holmstrupgårdvej 18

8220 Brabrand

info@Mesballe.dk